คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และการปฏิบัติให้ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร


กรมสรรพากร ขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และการปฏิบัติให้ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201812132320.pdf

link :

ประกาศวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 15:04:29
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th