คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มอบจดหมายข่าว วช.


สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มอบหนังสือจดหมายข่าว วช. ปีที่ 13 ฉบับที่ 87 ผู้สนใจขออ่านวารสารได้ที่คณะ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201812132319.pdf

link :

ประกาศวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 15:01:48
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th