คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

โครงการลอยกระทง ชุมชนสวนตูล


สถาบัน กศน.ภาคใต้ ร่วมกับชุมชน หมูที่ 4,5,6,7 และหน่วยงานอื่นๆ ของเชิญเข้าร่วมโครงการลอยกระทง ชุมชนสวนตูล ในวันที่ 22 พ.ย. 2561 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201811062298.pdf

link :

ประกาศวันที่ 06 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:35:50
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th