คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562


คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 7 หลักสูตร รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201811052294.pdf

link :

ประกาศวันที่ 05 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11:45:30
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th