คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2561


มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อนำไปทอดถวาย ณ วัดทุ่งหมื่นน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201811052293.pdf

link :

ประกาศวันที่ 05 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11:43:04
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th