คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรี


สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรี เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. 2561) รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201811052291.pdf

link :

ประกาศวันที่ 05 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11:34:36
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th