คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

การรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคปกติ


สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอแจ้งการรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201811052290.pdf

link :

ประกาศวันที่ 05 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11:32:43
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th