คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรประจำเดือน ธันวาคม


ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรประจำเดือน ธันวาคม จำนวน 7 หลักสูตร รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201811052289.pdf

link :

ประกาศวันที่ 05 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11:19:26
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th