คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

งานปาฐกถาศาสตราจารย์กิตตุคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์


ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอประชาสัมพันธ์งานปาฐกถาศาสตราจารย์กิตตุคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201810252286.pdf

link :

ประกาศวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 13:49:17
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th