คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ผู้นำองค์กรยุคดิจิทัล Digital & Innovative Leadership


มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร ผู้นำองค์กรยุคดิจิทัล Digital & Innovative Leadership ระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2561 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201810252281.pdf

link :

ประกาศวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 13:13:09
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th