คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีขอมอบวารสารเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี


เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีขอมอบวารสารเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201810182279.pdf

link :

ประกาศวันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 14:34:31
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th