คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

การขอเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร เทคนิคในการกำหนดร่างขอบเขตคุณลักษณะในงานซื้อฯ


การขอเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร เทคนิคในการกำหนดร่างขอบเขตคุณลักษณะในงานซื้อ งานจ้างทำของ งานจ้างก่อสร้างงานจ้างที่ปรึกษางานจ้างออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับงบประมาณของหน่วยงาน รุ่นที่ 1-4

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201810182276.pdf

link :

ประกาศวันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 14:23:26
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th