คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

ขอประชาสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ


สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา ขอประชาสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201810022269.pdf

link :

ประกาศวันที่ 02 ตุลาคม 2561 เวลา 11:13:54
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th