คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561


มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 เพื่อนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษา ณ พระอารามหลวง วัดเขาโบสถ์ อำเภอบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201810022267.pdf

link :

ประกาศวันที่ 02 ตุลาคม 2561 เวลา 10:59:29
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th