คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

สรุปแนวปฏิบัติจากการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกลั่นกรอง ตรวจสอบโครงการประจำหน่วยงาน


ดูรายละเอียดได้จากไฟล์ที่แนบมา

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201809062252.pdf

link :

ประกาศวันที่ 06 กันยายน 2561 เวลา 09:09:33
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th