คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา Transform Technology for Better Bussiness


บริษัท เอชพี อิงค์(ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญร่วมงานสัมมนา Transform Technology for Better Bussiness รายละเอียดติดตามได้จากเอกสารที่แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201806282232.pdf

link :

ประกาศวันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 10:38:19
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th