คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มอบวารสารวิชาการ


มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มอบวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561 ผู้สนใจขออ่านวารสารได้ที่คณะ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201806272228.pdf

link :

ประกาศวันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 16:00:32
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th