คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม


สถาบันอาหาร ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม 6 หลักสูตร รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201805182221.pdf

link :

ประกาศวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:19:20
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th