คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาอังกฤษทางวิชาการเชิงวิชาการเพื่อบัณฑิตศึกษา


ด้วยศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ ร่วมกับงานบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ กำหนดจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษทางวิชาการเชิงวิชาการเพื่อบัณฑิตศึกษา : การอบรมทางวิชาการแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจทั่วไป (Academic Writing for Research) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์ที่แนบมา

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201805042212.pdf

link :

ประกาศวันที่ 04 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:55:41
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th