คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

รับสมัครนายกสโมสรนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561


รับสมัครนายกสโมสรนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียดติดตามได้จากเอกสารที่แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201802212209.pdf

link :

ประกาศวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15:06:41
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th