คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

การจัดการแข่งขันกีฬาปาริฉัตรสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2560


การจัดการแข่งขันกีฬาปาริฉัตรสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2560 และกำหนดการจัดการแข่งขันกีฬาปาริฉัตรสัมพันธ์

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201802022200.pdf

link :

ประกาศวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:06:36
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th