คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

ศูนย์ภาษาจัดอบรมภาษาต่างประเทศ กับนักศึกษา


ศูนย์ภาษาจัดอบรมภาษาต่างประเทศ กับนักศึกษา 1.หลักสูตร Phonics พูดได้ สะกดเป็น จำนวน 40 คน 2.หลักสูตร การเตรียมสอบ Toeic จำนวน 30 คน

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201712082193.jpg

link :

ประกาศวันที่ 08 ธันวาคม 2560 เวลา 14:01:41
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th