คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

ศูนย์ภาษาจัดอบรมภาษาต่างประเทศ กับอาจารย์และบุคลากร 4 หลักสูตร


ศูนย์ภาษาจัดอบรมภาษาต่างประเทศ กับอาจารย์และบุคลากร 4 หลักสูตร 1.หลักสูตร สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 30 คน 2.หลักสูตร ภาษาจีนเบื้องต้น จำนวน 30 คน 3.หลักสูตร ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น จำนวน 30 คน 4.หลักสูตร ภาษาอินโดนีเซียเบื้องต้น จำนวน 30 คน รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201712082192.jpg

link :

ประกาศวันที่ 08 ธันวาคม 2560 เวลา 13:55:43
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th