คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม


ด้วยคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะด้านวิทยาการสานสนเทศ จำนวน 10 หลักสูตร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์ที่แนบมา

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201711292178.pdf

link :

ประกาศวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:12:03
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th