คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

ขอประชาสัมพันธ์งานสัมมนา ตีแผ่ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย ตอนที่ 2 และ 3 ครั้งที่ 2


ด้วยสถาบันธรรมภิบาลมหาวิทยาลัย หน่วยงานภายในสถาบันคลังสมองของชาติ มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานพัฒนาธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษาตามแนวทางที่กำหนดไว้ ในการนี้ สถาบันฯ ได้กำหนดจัดสัมมนา ตีแผ่ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์ทีแนบมา

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201710252166.pdf

link :

ประกาศวันที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 14:12:31
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th