คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ECTI-CARD 2018 ครั้งที่ 10


ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ECTI=CARD 2018 ครั้งที่ 10 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์ทีแนบมา

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201710252162.pdf

link :

ประกาศวันที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 14:04:08
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th