คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

ขอเสนอแผนประกันสุขภาพ-อุบัติเหตุ สำหรับนักศึกษาต่างประเทศที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย


ตามที่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ ได้มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อศึกษาระหว่างประเทศ โดยมหาวิทยาลัยของไทยได้ส่งนักศึกษาไทยไปศึกษายังประทศต่าง ๆ และมหาวิทยาลัยในประเทศต่าง ๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์ที่แนบมา

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201710162159.pdf

link :

ประกาศวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 14:41:16
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th