คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

การประชุม The 6th ASEF Rectors Conference and Students Forum (ARC6)


มูลนิธิเอเชีย-ยุโรป ร่วมกับ Singapore Management University (SMU) สาธารณรัฐสิงคโปร์ จะจัดการประชุม The 6th ASEF Rectors Conference and Students Forum (ARC6) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์ที่แนบมา

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201708072154.pdf

link :

ประกาศวันที่ 07 สิงหาคม 2560 เวลา 09:29:47
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th