คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

ทุนอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2560


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์มอบทุนอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2560 แก่นักศึกษาทุกชั้นปี ผู้สนใจติดตามรายละเอียดได้จากเอกสารที่แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201706192127.docx

link :

ประกาศวันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 10:40:34
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th