คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดำเนินการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2560


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดำเนินการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์ที่แนบมา

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201705182106.pdf

link :

ประกาศวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:48:19
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th