คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยใจการประชุมวิชาการรับชาติ สสอท.ประจำปี 2560


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาดไฟล์ที่แนบมา

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201703172102.pdf

link :

ประกาศวันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 12:30:53
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th