คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

ขอประชาสัมพันธ์การสมัครรับทุนการศึกษา มูลนิธิทิศโก้ เพื่อการกุศล ประจำปี 2560


ตามที่มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ได้เปิดรับสมัครผู้ประสงค์รับทุนการศึกษาประจำปี 2560 ซึ่งจะเปิดให้สมัครขอรับทุนในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 - 31 มกราคม 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์ที่แนบมา

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201611092011.pdf

link :

ประกาศวันที่ 09 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13:08:31
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th