คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี


มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ขอเชิญชวนคณาจารย์และนักวิจัยส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อลงวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รายละเอียดติดตามได้จากเอกสารที่แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201611022008.pdf

link :

ประกาศวันที่ 02 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14:52:09
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th