คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

ปฏิทินวิชาการนักศึกษาภาคกศ.บป. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559


ปฏิทินวิชาการนักศึกษาภาคกศ.บป. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 รายละเอียดติดตามได้จากเอกสารที่แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201611012005.pdf

link :

ประกาศวันที่ 01 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15:24:55
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th