คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร "สิทธิและสันติศึกษา"


ด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะทำงานกองบรรณาธิการวารสารวิชาการ "สิทธิและสันติศึกษา" ได้จัดทำวารสารวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์ที่แนบมา

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201609281990.pdf

link :

ประกาศวันที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 14:32:24
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th