คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมประกวดผลงานการประพันธ์บทร้อยกรอง "กวีปากกาทอง"


ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ร่วมกับศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ กำหนดจัดโครงการสร้างสรรค์วรรณศิลป์ "กวีปากกาทอง" ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์ที่แนบมา

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201609281989.pdf

link :

ประกาศวันที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 14:29:29
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th