คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

ขอเชิญร่วมส่งบทความและประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเสนอผลงานระดับชาติครั้งที 1


ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ จะจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยโครงการการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์ที่แนบมา

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201607131939.pdf

link :

ประกาศวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 14:59:54
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th