คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญส่งบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติการวิจัยทางสังคมศาสตร์กับการสร้างสันติภาพ


ด้วยสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ : การวิจัยทางสัมคมศาสตร์กับการสร้างสันติภาพ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์ที่แนบมา

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201607131930.pdf

link :

ประกาศวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 09:17:48
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th