คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

ขอมอบวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล และขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล


ด้วยวิทยาลัยสันตพล ได้จัดทำวารสารวิชาการ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2559) ซึ่งกองบรรณาธิการวารสารมีความตั้งใจและมุ่งมั่นดำเนินการผลิตวารสารให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์ที่แนบมา

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201607121929.pdf

link :

ประกาศวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 09:14:13
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th