คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

ทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น


ด้วยสถานเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยแจ้งว่ากระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม การกีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของญี่ปุ่นได้จัดสรรทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่นแก่นักเรียนไทย ประจำปีการศึกษา 2556 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์ที่แนบมา

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201606231921.pdf

link :

ประกาศวันที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 10:32:52
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th