คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

ปฏิทินดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกาา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559


ปฏิทินดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกาา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201606061898.pdf

link :

ประกาศวันที่ 06 มิถุนายน 2559 เวลา 15:49:55
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th