คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

ประเทศญี่ปุ่น ประกาศรับสมัครผู้รับทุนฝึกอบรม IATSS


ด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งว่า The International Assoctation of Traffic and Safety Sciences ประเทศญี่ปุ่น ประกาศรับสมัครผู้รับทุนฝึกอบรม IATSS ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์ที่แนบมา

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201605241880.pdf

link :

ประกาศวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 14:56:04
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th