คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านพลังงาน ประจำปี 2559 ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก


ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดสอน หลักสูตรปริญญาโท ปริญญาเอก สาขาการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน และสาขาเทคโนโลยีพลังงาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์ที่แนบมา

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201605241865.pdf

link :

ประกาศวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 13:53:48
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th