คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน


เนื่องด้วยบริษัท เพียวลาเทค จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านงานผลิตหมอนและที่นอนจากน้ำยางพารา มีความประสงค์จะเปิดรับบุคลากรเข้าร่วมงานในบริษัท ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์ที่แนบมา

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201604291855.pdf

link :

ประกาศวันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 09:08:08
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th