คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการ SKRU IDEA CHAKKENGE ครั้งที่ 1


ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กำหนดจัดโครงการ SKRU IDEA CHAKKENGE ครั้งที่ 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์ที่แนบมา

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201604221844.pdf

link :

ประกาศวันที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 14:44:20
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th