คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

ปฏิทินวิชาการนักศึกษาภาค ปกติ ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2558


ปฏิทินวิชาการนักศึกษาภาค ปกติ ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2558

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201604121831.pdf

link :

ประกาศวันที่ 12 เมษายน 2559 เวลา 10:23:27
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th