คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เชิญเชวนนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครพัฒนาชุมชนด้านไอซีที


ประชาสัมพันธ์เชิญเชวนนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครพัฒนาชุมชนด้านไอซีที โครงการจิตอาสาเพิ่อสังคม NBTC-ICT Volunteers (NIV) รุ่นที่ 3 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์ที่แนบมา

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201604081825.pdf

link :

ประกาศวันที่ 08 เมษายน 2559 เวลา 15:21:03
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th