คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสร้างสรรค์สื่อประเภทอินโฟกราฟิกส์


ด้วยกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดทำโครงการจัดประกวดสร้างสรรค์ฺสื่อประเภทอินโฟกราฟิกส์แบบเคลือนไหว ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์ที่แนบมา

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201603291804.pdf

link :

ประกาศวันที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 12:31:57
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th