คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรืยนรู้ตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 4


ตามที่สำนักราชเลขาธิการ กำหนดจัดโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 4-29 กรกฎาคม 2559 ณ จ.สกลนคร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์ที่แนบมา

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201603291797.pdf

link :

ประกาศวันที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 11:34:25
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th