คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

โครงการตลาดนัดพบแรงงานสัญจรย่อย ครั้งที่ 1


กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมกับ บริษัทจัดหางาน JobBBK.com จำกัด โครงการตลาดนัดพบแรงงานสัญจรย่อย ครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2559 รายละเอียดติดตามได้จากเอกสารที่แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201603231796.pdf

link :

ประกาศวันที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 17:03:18
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th